ע.ד.נ. פתרונות מחשוב ותקשורת 

 
ע.ד.נ. שרותי משרד וטלמיטינג